Bel bij overlijden
0597 - 415 353
phone icon

Elke uitvaart tot wel 30% goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.

Akke Vrijmoeth, directeur Diedel-Wessels

“Ieder mens verdient een persoonlijke, respectvolle uitvaart. Wat de situatie ook is, bij een sterfgeval zorgt Diedel-Wessels ervoor dat het goed komt met de uitvaart. Onder alle omstandigheden staat voor ons buiten kijf: het komt goed met de uitvaart. En kan het niet linksom, dan maar rechtsom. Wij laten niemand liggen: wij zijn (er) gewoon voor iedereen”

Het ambt van drager tijdens de begrafenis of crematie

“Stilte die enkel wordt doorbroken door het geluid van knerpend grind en klokgelui. Verkeer onderweg dat even respectvol halt houdt. Het is de indrukwekkende sfeer die past bij de laatste gang die een mens maakt. Een statige laatste weg die een mens gaat geeft de nabestaanden een waardig laatste beeld van hun dierbare als sluitstuk van de uitvaart. Het ambt van drager, op traditionele en streekeigen wijze uitgevoerd door dragers in grijs kostuum met hoed, geeft zo’n uitvaart extra gevoel en uitstraling. En dat maakt het vrijwilligerswerk als drager voor mij zo waardevol.”

Eerste aanspreekpunt voor nabestaanden

“In het dagelijks leven werk ik als directeur van uitvaartvereniging Mekander en Diedel-Wessels, mijn affiniteit met het verzorgen van uitvaarten is dus groot. Al onze medewerkers balanceren dagelijks op de scheidslijn van verstand en emotie. Om de vereniging en ons bedrijf goed te kunnen aansturen, wil ik dat gevoel delen. Daarom ben ik naast drager ook laatste verzorger. Bij de laatste verzorging geven wij nabestaanden altijd de ruimte om aanwezig te zijn en mee te helpen. En als dragers trainen we regelmatig om ervoor te zorgen dat er bij elke uitvaart een geoliede machine staat. Wij doen alles voor een piëteitsvolle uitvaart.”

Een statige laatste gang geeft de nabestaanden een waardig laatste beeld.