Diedel Wessels Privacy Statement

Diedel Wessels B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02321245. Diedel Wessels is gevestigd aan de J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD te Winschoten. U kunt ons telefonisch bereiken op 0597-415353.

Diedel Wessels B.V. neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op onze website of bij ons achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Diedel Wessels B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Diedel Wessels verwerkt de gegevens die bij uw kennismaking of uw aanvraag tot het regelen van een uitvaart worden doorgegeven aan ons.

WANNEER VERWERKEN WIJ GEGEVENS

Diedel Wessels verwerkt gegevens:

 1. Indien u diensten van Diedel Wessels B.V. afneemt
  Dit kan telefonisch of per mail.
 2. Wanneer u contact heeft met Diedel Wessels B.V.
  Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder wordt ook verstaan het contact wat wij met u hebben via social media, e-mails of de reviews die u achterlaat.
 3. Indien wij persoonlijk met u in contact zijn geweest
  Hieronder verstaan wij kennismakingen omtrent het regelen van een uitvaart, bijeenkomsten, events en congressen etc.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ GEGEVENS

Diedel Wessels B.V. verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten zoals offertes;
 2. Voor het regelen van uitvaarten in de breedste zin van het woord;
 3. Om sollicitaties te verwerken.

Om een uitvaart naar uw wensen te verzorgen houdt Diedel Wessels B.V. rekening met de voorkeuren door u aangegeven en de door u vooraf gegeven toestemming.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van verwerking van uw persoonsgegevens doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, kan een van onze medewerkers u nog aanvullende vragen stellen om er op deze manier zeker van te zijn dat u de aanvrager bent. Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. Mochten wij niet op uw verzoek reageren, laten wij dit ook binnen 4 weken aan u weten.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Diedel Wessels B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of contact met u, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diedel Wessels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZGINGEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.